مخابرات

نوشته های یک دانشجوی مخابرات

مخابرات

نوشته های یک دانشجوی مخابرات

پیوندهای علمی
تبلیغات
 • طرح حفظ موضوعی قرآن کریم • با ایمیل
  nazarian67@gmail.com
  در تماس باشید
تبلیغات
 • طرح حفظ موضوعی قرآن کریم • با ایمیل
  nazarian67@gmail.com
  در تماس باشید

کجائید ای شهیدان خدایی                     بلاجویان دشت کربلایی

کجائید ای سبکبالان عاشق                    پرنده تر ز مر غان هوایی

کجائی ای امام و رهبر ما                        بکش دست نوازش بر سر ما

همه رفتند و تنها مانده ام من                  ز همراهان خود جا مانده ام من

 بیا یابن الحسن  دردم دوا کن                 مرا با دیدنت حاجت روا کن

بیا یابن الحسن دورت بگردم                    بیا تا دست خالی برنگردم

بیا با هم سرود عشق بخوانیم                بسیجی تا دم مردن بمانیم

خدایا تا ظهور دولت یار                          عزیز ما خامنه ای نگه دار